Kliknij i zobacz więcej!

Superubezpieczenia.pl

Obowiązkowe przeglądy techniczne 2018

Co najmniej raz na dwanaście miesięcy właściciel lub zarządca nieruchomości powinien wykonać kontrolę, która pozwalającą sprawdzić stan techniczny budynku. Właściciel nieruchomości musi pilnować stanu technicznego domu tak, aby wszelkie instalacje działały bez zarzutu. Wszelkie usterki musza być usuwane jak najszybciej – aby nie stwarzały niebezpieczeństwa mieszkańcom domu. Należy pamiętać o tym, że jeśli zaniedbamy przeglądów, a jakieś nieszczęście się zdarzy – nie będziemy mogli liczyć na odszkodowanie.

Podstawowym obowiązkiem dobrego gospodarza jest utrzymanie budynku we właściwym stanie technicznym

Każdy gospodarz domu musi przeprowadzić – przynajmniej raz w roku kontrolę w zakresie technicznego stanu instalacji gazowej oraz przewodów kominowych. Przynajmniej raz na pięć właściciel domu musi przeprowadzić generalny przegląd stan techniczny budynku i związanych z nim instalacji.

Kiedy najlepiej dokonywać przeglądów?  

Wielu właścicieli gospodarstw sprawdzają stan technicznych swoich domostw przynajmniej dwa razy w roku. Zazwyczaj robią to jesienią – przed zimą i wiosną – po zimie. Sprawdzają m.in.:

  • Dach

Należy regularnie sprawdzać, czy obróbki kominowe nie są poluzowane i nie wykruszył się uszczelniający je silikon. W razie powstania usterek należy je natychmiast wyeliminować, aby nie doszło do rozszczelnienia pokrycia.

  • Kominy

Polskie prawo budowlane nakłada obowiązek przeglądu przewodów kominowych przynajmniej raz w roku. Należy pamiętać, ze po każdym sprawdzeniu przewodów kominowych musimy odebrać specjalny protokół. To dowód dla zakładu ubezpieczeń z którym mamy podpisaną polisę mieszkaniową, ze przeglądy dokonane były prawidłowo i o czasie.

  • Kocioł centralnego ogrzewania

Dla bezpieczeństwa należy systematycznie dokonywać przeglądów technicznych kotłów grzewczych. Ponadto należy też  je odpowiednio  konsekrować, czyścić  i regularnie wymieniać  niezbędne podzespoły takie jak , np. filtr olejowy czy filtr wodny.

 

Aktualne zaświadczenia o sprawności instalacji po wymaganych przeglądach bardzo ważne

Właściciel domu powinien do końca użytkowania budynku przechowywać niezbędną dokumentację domu. Jest ona niezwykle istotna, ponieważ będzie wymagana na wypadek kontroli nadzoru budowlanego, a także gdy chcemy na posesji wprowadzać zmiany bądź podczas sprzedaży domu.

Zaniedbanie przeglądów i konserwacji to odmowa na odszkodowania

Jeśli do szkody doszło w wyniku złamania prawa, albo nieprzestrzegania przepisów, odszkodowanie nie zostanie wypłacane. Zapoznajmy się też dokładnie z warunkami ubezpieczenia i zobowiązaniami, jakie na nas nakłada.

Obowiązek systematycznego przeprowadzania przeglądu stanu technicznego budynków nakłada nie tylko polskie prawo, ale również zakład ubezpieczeń z którym mamy podpisaną polisę mieszkaniową

Brak dokumentów które poświadczałyby o dokonaniu należytych przeglądów może znacznie zaniżyć ewentualne odszkodowanie, bądź może przyczynić się do odmowy wypłaty świadczeń. Beata Żukowska, ekspert z Concordii Ubezpieczenia potwierdza: „Przepisy regulują minimalną częstotliwość z jaką wymagane przeglądy powinny być przeprowadzane, a także precyzują, kto jest upoważniony do ich dokonania. Przykładowo, co najmniej raz w roku należy sprawdzać stan techniczny instalacji gazowych. Mogą tego dokonać tylko osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych. Każdemu ubezpieczycielowi zależy na tym, aby jego klienci dbali nie tylko o swoje zdrowie, ale i nieruchomości”.

Towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączają odpowiedzialność za brak przeglądu

Do przeprowadzania regularnych przeglądów przez właścicieli odmów zachęcają również towarzystwa ubezpieczeń. Za niewykonanie przeglądu, które miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, nie przysługuje bowiem odszkodowanie. „Ubezpieczenie nie powinno być dla właściciela pretekstem do zrezygnowania z dbałości o swoje mienie. Gdyby ubezpieczenie miało spełniać i taką funkcję, jego koszt byłby z pewnością znacznie wyższy. Nieprzestrzeganie obowiązków nałożonych na ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia i w ogólnych warunkach, może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w którym miało to wpływ na powstanie szkody, na jej wysokość albo brak możliwości ustalenia wysokości szkody” – potwierdza eksperta z Concordii.

Przeglądy techniczne budynków to nie to nie tylko dopełnianie obowiązku to troska o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców

Sprawdzanie stanu technicznego budynków, powinno odbywać się nie tylko ze względu na wymóg prawa i stanowisko zakładów ubezpieczeń. Regularne przeglądy to przede wszystkim dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców domu.

 

 

Polub ten artykuł!

Skomentuj

Obowiązkowe przeglądy techniczne 2018

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Akceptuję
x